Sponsoren

Welkom op de website van K.V. Wordt Kwiek, de vereniging in Jubbega waar je lekker kunt korfballen. In 2014 onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.

Op deze website kunt u terecht voor:

**********************************************

Wordt Kwiek renoveert accommodatie WK-Hiem

Wordt Kwiek (Jubbega) is momenteel bezig met een grootscheepse renovatie van de kleedkamers alsmede de kantine. De werkzaamheden zijn eerste week februari begonnen en zullen zeker tot en met het einde van de voorjaarscompetitie duren. Door deze renovatie kan er gedurende het veldseizoen overlast en beperkte douchegelegenheid zijn. Wij vertrouwen op ieders begrip en verwachten bij het begin van seizoen 2017/2018 weer over een prima accommodatie te kunnen beschikken.
Voor nadere informatie zie www.wordtkwiek.nl of facebook.com/WordtKwiek
Bestuur Kv. Wordt Kwiek

* Ledenvergadering vrijdag 24 november 20.00 uur WK-Hiem (agenda volgt)
OPROEP: BESTUURSLEDEN GEZOCHT KV Wordt Kwiek is momenteel een gezonde en stabiele vereniging, met een beleidsplan gericht op de toekomst. We zijn naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden die willen helpen dit beleid vorm en uitvoering te geven. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met een van de bestuursleden
A G E N D A :
Vrijdag 24 november 2017, aanvang 20.00 uur in het WK-hiem
1) Opening
2) Notulen voorjaarsvergadering 18 mei 2017
3) Ingekomen stukken
4) Mededelingen en Jaarverslag KB
5) Mededelingen en Jaarverslag JC
6) Mededelingen en Jaarverslag EC
7) Mededelingen senioren
8) Financieel verslag + kascommissie
9) Accommodatie
10) Verkiezingen
Binnen het bestuur zijn momenteel 2 functies vacant:
1: voorzitter
2. lid
11) Rondvraag
12) Sluiting

* Trainingstijden ZAAL online, ga naar COMPETITIE

* Wijziging contributie per 1 juli 2017, klik hier...

* Nieuws van de jeugdcommissie, klik hier... AUGUSTUS 2017

* Sportblaadje week 50 is geplaatst, klik hier....

 

* Als ouder van een jeugdlid van WK wordt u ingedeeld als vrijwilliger om te helpen bij diverse activiteiten. Wilt u zelf aangeven voor welke activiteit u ingedeeld kan worden dan kunt u hier de vrijwilligersbrief downloaden, er zal dan zoveel mogelijk rekening gehouden worden met uw voorkeur.


* VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) informatie, klik hier
* Samenwerking LDODK en Wordt Kwiek, klik hier

**********************************************

 

Agenda: komende evenementen

Er zijn geen evenementen op dit moment.