Sponsoren

Binnen de vereniging van Wordt Kwiek zijn naast veel leden ook veel actieve commissies, daarbij horen ook nog de mensen die zorgen dat er trainingen worden gegeven of die wedstrijden leiden als scheidsrechter.

Wedstrijdsecretariaat Senioren & Junioren Wiekie Mulder - 0516 46 2350

Wedstrijdsecretariaat Jeugd Tjepkje de Vries - 06 2309 1155


Eventuele wijzigingen en onvolkomenheden graag melden bij Arie Koopmans

TELEFOONLIJST K.V. WORDT KWIEK JUBBEGA (0516-) 05.01.16
BESTUUR WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Arie Koopmans Voorzitter 461171 Wiekie Mulder Senioren & Junioren 462350
Marjan Hiemstra Secretaris 463800 Tjepkje de Vries Jeugd 06-23091155
Reina van der West Penningmeester 06-27230168
Vacature Financien/Vastgoed
TRAINER/COACH


Ton Besseling Lid 06-53174205 Feiko Mulder Selectie
06-18850006
Wietske Jonker Lid 06-13380782 Henry Jongsma & Johan Abma A1 + B1 coach A / trainer 06-25254003

Geart de Jong B1 trainer 06-16526273
TECHNISCHE COM.
Sjouke Bleeker B1 coach 06-26520400
Wiekie Mulder 462350 André Hofstra C1 trainer / coach 463398


Marije Schiere C1 trainer
JEUGDCOMMISSIE Laurens Meinsma C1 trainer
Sjoerdje de Jong Voorzitter 462033 Phillip Allen D1 trainer / coach 463222
Tjepkje de Vries Wedstrijdsecr. 06-23091155 Hains Mulder D2 trainer 06-23715072
Grietje Visser Notuliste/Penningm. 462021 Janneke Stelma D2 coach 06-11641604
Jelly Klijnstra Lid 427826 Femke Mulder E1 + E2 trainer 06-27506828

Gerrit van Doorn E1 coach 06-45222157


Reina van der West E2 coach
EVENEMENTEN COMMISSIE Alida & Sjet E3 coach
Christien Veenstra Voorzitter 06-13569657 Else Hiemstra E4 coach
Hains Mulder Lid 462596 Janneke Brouwer F1 coach/begeleiden 463328Tjepkje de Vries F1 + E4 trainer 06-23091155Sanne de Jong Kangoeroes

READBAITSJE


Bea v/d Sluis 461171 VELD/ZAALWACHT Marco de Jong 0513-542772TUINMAN Ton Besseling 06-53174205

MATERIALENMAN Vacature
SCHEIDSRECHTERS
RAGEBOLLERS Liekeltje Hofstra 461755
Philip Allen 463222 VERZORGING Bea van der Sluis 461171
Arie Koopmans 461171 KANTINE
JWL WK Hiem 461674
Philip Allen 463222 MFC De Kompenije (Expansiehal) 462611
Wim Hoekstra 426537 WWMD 471553
Hains Mulder 06-23715072 VV Jubbega 461375
Wietske Jonker 06-13380782 Sieger van der Goot 462290
Tjepkje de Vries 06-23091155 OVERIG
Reina van der West 06-27230168 Dennis van Linde 06-11350648 463555
Marjan Hiemstra 463800 Bierwacht 06-48651084 0593523901
Suzanne Kwakernaak 06-22163531 Heineken 0512-594500 0884343180
WEBSITE / SOCIAL MEDIA HUISARTSEN
Wietske Jonker 06-13380782 Jubbega 461250
MAIL ADRESSEN Nieuwehorne 0513-541224
Voorzitter @wordtkwiek.nl
Technische Commissie = Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
Evenementencommissie = Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
Webmaster @wordtkwiek.nl
Penningmeester @wordtkwiek.nl
Jeugdcommissie Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
Readbaitsje @wordtkwiek.nl
Sponsorcommissie Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
Secretaris @wordtkwiek.nl