Sponsoren

Het Wordt Kwiek Alfabet

Aanmelden

Wordt Kwiek is een leuke vereniging om bij te korfballen en is altijd op zoek naar nieuwe leden.

Aanmelden als lid kan bij:

Jeugd t/m 15 jaar bij Sjoerdje de Jong 0516 46033

16 jaar en ouder bij Wiekie Mulder: 0516 462350

Aansprakelijkheid

KV Wordt Kwiek is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel van spelers of veroorzaakt door spelers tijdens of na het spelen van wedstrijden en/of trainingen. Evenmin is de vereniging verantwoordelijk voor schade aan of verlies van goederen

Accommodaties

Veld: WK Hiem, Leidijk 16, 8411 ZM Jubbega, 0516 461674

Zaal: MFG De Kompenije, Ericalaan 26a, 8411 VK Jubbega, 0516 462611

Contributie

De maandelijkse contributie voor het seizoen 2012 / 2013 bedraagt:

§ D, E- en F- pupillen  t/m 11 jaar: € 5,65

§ B- en C-aspiranten 12 t/m 15 jaar: € 7,70

§ A- junioren 16 t/m 18 jaar: € 13,08

§ Studenten € 14.58

§ Senioren 19 jaar en ouder: € 18,25

Indien wijzigingen in de hoogte van de contributie plaatsvinden, worden deze op de algemene ledenvergadering vastgesteld. Betaling van de contributie geschiedt per machtiging door automatische incasso. Dit wordt geregeld door Menno Hiemstra 0516 463800. Het rekeningnummer van Wordt Kwiek: 3309.04.043

Cursussen

Via het KNKV bestaat de mogelijkheid om cursussen te volgen (op kosten van Wordt Kwiek), Hierbij kun je denken aan: jeugdwedstrijdleider, scheidsrechter, jeugdtrainer, etc. Informatie hierover kan worden opgevraagd bij Arie Koopmans 0516 461171.

Douchen

De sportaccommodaties beschikken over het algemeen over kleed- en doucheruimtes. Het is dan ook gebruikelijk dat er na trainingen en wedstrijden door de spelers wordt gedoucht.

Gezonde Sportvereniging

KV Wordt Kwiek is een Gezonde Sportvereniging. Dat wil zeggen dat de vereniging bij de leden aandacht vraagt voor gezondheid en veiligheid binnen de korfbalsport. Tevens geeft KV Wordt Kwiek uitvoering aan acties met betrekking tot alcohol, roken, sportiviteit en respect. Daarnaast beschikt de vereniging over een sportmasseur en fysiotherapeut die je kunnen ondersteunen bij het herstellen van een blessure.

Mededelingenblad

KV Wordt Kwiek kent een mededelingenblad; beter bekend als ‘t Sportkrantsje. Dit blad wordt gemaakt in samenwerking met de voetbal, volleybal en de gymnastiek en verschijnt iedere week. In dit blad wordt zowel het wedstrijdprogramma voor de huidige en volgende week, alsmede belangrijke mededelingen vermeld. Het blad is verkrijgbaar in de sportkantines, bij  melkboer Varwijk en bij COOP. Tevens is het mogelijk om het blad per email te ontvangen: aanmelden hiervoor kan bij Wiekie Mulder, 0516 462350.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd bij het wedstrijdsecretariaat. Opzegging dient te gebeuren vóór 15 mei, waarbij men contributie verschuldigd is tot en met 30 juni. Tenzij er sprake is van een bijzondere situatie, wordt het afmaken van het seizoen als een morele verplichting gezien ten opzichte van de club en de teamgenoten.

Readbaitsje

Onze vereniging heeft een clubblad, ’t Readbaitsje genaamd, dat viermaal per seizoen verschijnt. In dit clubblad staan allerhande zaken met betrekking tot het reilen en zeilen van de vereniging. Ook worden hierin de verschillende activiteiten, zoals toernooien en competities aangekondigd. ’t Readbaitsje wordt thuis of via een ander lid bezorgd. De redactie van is in handen van Mariska Heida 06 50806221, Bea van der Sluis 0516 461171 en Michel Wittevrongel 06 21404162. Kopij voor het clubblad bij voorkeur per email sturen via readbaitsje[at]wordtkwiek.nl.

Rijders

Bij jeugdleden is het gebruikelijk dat ouders per toerbeurt naar uitwedstrijden rijden. De rijders staan vermeld in het mededelingenblad. Bij de senioren worden de rijders door het team zelf geregeld en ook hierbij is het gebruikelijk dat er per toerbeurt wordt gereden.

Spelerskaarten

Iedere speler en coach dient te beschikken over een geldige spelerskaart. De spelerskaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Voor een nieuwe spelerskaart dient een lid een pasfoto in te leveren.

Spelgegevens

gem. leeftijd

veld-

afm.

zaal-

afm.

korf-

hoogte

bal

nr.

duur veld

duur zaal

vak-

wissel

F

6,1 - 8

25x15

25x15

2,50

4

2x20

2x20

n.v.t.

E 4

8,1 - 10

25x15

25x15

3,00

4

2x20

2x20

n.v.t.

E 8

8,1 - 10

40x20

40x20

3,00

4

2x20

2x20

10 min

D

10,1 - 12

40x20

40x20

3,00

5

2x25

2x25

12,5min

C

12,1 - 14

50x25

40x20

3,50

5

2x25

2x25

2 dlpnt

B

14,1 - 16

50x25

40x20

3,50

5

2x25

2x25

2 dlpnt

A

16,1 - 18

60x30

40x20

3,50

5

2x35

2x30

2 dlpnt

Sen

>18

60x30

40x20

3,50

5

2x35

2x30

2 dlpnt

Sportief gedrag

Wordt Kwiek is een sportieve vereniging, dat wil zeggen:

§ Er worden, zowel in onderlinge-  als in competitiewedstrijden en tijdens trainingen, geen opzettelijke blessures gemaakt.

§ Tegen scheidsrechters en tegenstanders worden geen beledigende opmerkingen gemaakt.

§ Men dient met respect om te gaan met ras en geloofsovertuiging.

§ Het seksueel gedrag dient voor een ieder onberispelijk te zijn.

Iedereen is verplicht, wanneer er van bovenstaande regels wordt afgeweken, dit onmiddellijk bij het bestuur te melden.

Tenue

Het tenue van KV Wordt Kwiek is als volgt samengesteld:

- rood shirt

- zwarte rok / broek

Het eerste team draagt van de hoofdsponsor. Dit bestaat  uit een shirt, rok / broek, sokken en trainingspak. De overige teams dragen wel shirts met reclame, maar draagt zelf voor rok / broek, sokken en trainingspak zorg. Hetzelfde geldt voor de jeugdteams. Ook voor schoenen moet men zelf zorgen, voor het veld zijn schoenen met noppen vereist en voor de zaal speciale zaalschoenen.

Trainingsshirts jeugd

Alle jeugdleden hebben trainingsshirts in bruikleen. Deze shirts kunnen vervolgens gedragen worden tijdens de trainingen en/of als reserve/warming up shirt tijdens de wedstrijd. Bij verlies of beschadiging dient een nieuw shirt aangeschaft te worden voor een prijs van € 25,--

Verzekering

Het KNKV en Wordt Kwiek zijn niet verzekerd tegen ongevallen vóór, tijdens en na de trainingen en wedstrijden. Men speelt dus op eigen risico. Daarnaast gaat Wordt Kwiek er vanuit dat rijders c.q. bestuurders voldoende verzekerd zijn.

Vrienden van Wordt Kwiek

Sinds het seizoen 2007/2008 zijn de Vrienden van Wordt Kwiek opgericht. Vriend worden van Wordt Kwiek houdt in dat je een jaarlijkse bijdrage van € 50,00 levert aan de vereniging. Het geld wordt onder meer besteed aan spelmateriaal voor de jeugd, opleiding jeugdtrainers en jeugdactiviteiten. Vrienden van Wordt Kwiek ontvangen clubblad ’t Readbaitsje en worden vermeld op het bord van de Vrienden van Wordt Kwiek in het WK Hiem. Tevens wordt jaarlijks een gezellige avond voor de Vrienden van Wordt Kwiek georganiseerd. Aanmelding kan via een flyer in het WK Hiem of via Arie Koopmans 0516 461171

Website

Wordt Kwiek is op het internet te vinden: www.wordtkwiek.nl. Mensen die willen helpen om de site te onderhouden, kunnen zich melden bij het bestuur. Suggesties, verslagen en ander materiaal kan worden gestuurd naar webmaster[at]wordtkwiek.nl

 

Terug naar Jaargids 2012-2013, klik hier...